Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9    344   5898     1,5   29       5231 
  200-299,9 8138 6654  1036   7082  45   0,9   17       6819 
  300-499,9 49313 7836  2110   5825  22   1,4   30       12709 
  500- 49545 7924  3530   5191  57   1,1   23       6426 
  Alle 32129 7812  2008   6238  37   1,3   26       8535 
Andre bygder                       
  50-99,9 12184 7412  876        1,5   30  13663  795    
  100-199,9 18224 6394  898   1074  22   1,5   30  5053  764   2 
  200-299,9 41026 6970  2210        1,3   29       9524 
  300-499,9 84178 7452  5188   196  19   1,7   36       2761 
  500- 150784 7441  8279        1,4   31       4946 
  Alle 62176 7283  3570   364  44   1,5   31  2063  775   3589 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 93502 7432  3929   9429  17             20971 
  200-299,9 89665 7261  4407   18030  23   1,3   26        
  300-499,9 226091 7832  7975   17882  17   1,3   26        
  500- 196279 7053  4886   34993  22   1,5   32        
  Alle 148559 7554  5457   17739  19   1,4   29       2531 
Andre bygder                       
  100-199,9 32076 6586  1118   252  31   1,1   22        
  200-299,9 66383 7052  3604        1,2   22        
  300-499,9 101426 7278  5121   6816  15   1,3   27        
  500- 128367 7409  10010   9646     1,4   27        
  Alle 77970 7195  4531   4265  19   1,3   26       3420 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,0   23        
  50-99,9 5559 5113  513        1,3   25        
  100-199,9 53153 6670  2455   2758  36   1,3   24  4840  710   2483 
  200-299,9 99389 7676  3353   3519  80   1,4   25       7 
  300-499,9 119273 7597  5795   3502  16   1,4   29       2413 
  500- 223566 7372  15275        1,5   31        
  Alle 79634 7352  3766   2428  37   1,4   27  1415  710   1264 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 35553 7272  1956   1987  10   1,4   28        
  300-499,9 100072 7722  5848   8004  23   1,0   24        
  500- 68202 7341  7378   11367  14             32 
  Alle 69644 7571  4776   8044  18   1,4   28       7 
Andre bygder                       
  200-299,9 99010 7417  4203        1,4   28        
  300-499,9 98950 7574  4437   2975  16   1,5   28        
  500- 221409 7737  11019        1,4   28        
  Alle 110391 7505  4955   3406  22   1,4   27        
Nord-Norge                       
  100-199,9 15175 6068  565        1,4   28  25539  676   2 
  200-299,9 63920 7581  2693        1,2   24  3661  615   65 
  300-499,9 120771 7410  4856   3031  30   1,4   30  5768  638    
  500- 208097 7173  8129   1746     1,1   23        
  Alle 98195 7312  3934   1440  30   1,3   27  8848  658   17 
Alle bruk                       
  35-49,9    26   5167  150   1,0   23       17400 
  50-99,9 6127 5683  540   62  25   1,4   27  5383  724    
  100-199,9 30254 6651  1388   3927  25   1,4   26  5464  701   2458 
  200-299,9 62904 7402  2818   3614  39   1,3   26  486  615   2515 
  300-499,9 102605 7583  4803   5224  20   1,4   29  832  638   3266 
  500- 117366 7450  6888   5884  25   1,4   29       3221 
  Alle 74915 7421  3723   4482  27   1,4   28  1677  687   3149 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015