Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9       11664  601             16750 
  100-199,9    419   6490     1,3   27       5138 
  200-299,9 7627 5972  1160   7539  36   1,4   22       6823 
  300-499,9 41526 7641  2163   4422  26   1,7   36       10172 
  500- 48915 8194  2907   4749  46   1,4   27       6474 
  Alle 29686 7834  1877   5711  34   1,4   29       8503 
Andre bygder                       
  100-199,9 20198 7080  1113   9     1,5   32  2739  763    
  200-299,9 42306 6890  1791        1,4   32  7877  818   4731 
  300-499,9 79324 7645  5020   218  19   1,5   29       5649 
  500- 137194 7584  6495   121     1,4   29       4500 
  Alle 64684 7472  3491   98  64   1,5   31  2216  801   3632 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  35-49,9            1,0   19        
  100-199,9 77888 7192  2856   5839  14             16253 
  200-299,9 124296 7671  5473   16398  26   1,5   29        
  300-499,9 230125 8043  6972   19127  23   1,3   26        
  500- 211231 7731  4679   21923  20   1,2   27        
  Alle 158406 7851  5038   15112  21   1,3   26       2204 
Andre bygder                       
  100-199,9 24275 6808  1040   621  29   1,3   25        
  200-299,9 56907 7008  2672   2798  18   1,4   26        
  300-499,9 113316 7469  4789   7091  22   1,6   32        
  500- 144025 7520  8088   11491  21   1,4   28        
  Alle 77598 7351  3684   4883  24   1,4   28       2660 
Vestlandet                       
  35-49,9    443        1,1   27  2844  734    
  50-99,9 5643 4326  367        1,1   20        
  100-199,9 50332 6832  2039   3369  25   1,2   24  5996  743   3148 
  200-299,9 92672 7787  2295   4078  38   1,3   24       12 
  300-499,9 106280 7471  6070   1761  28   1,5   32       3098 
  500- 246597 7666  12599        1,6   33        
  Alle 79526 7464  3446   2321  31   1,4   27  1609  742   1438 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 34168 7439  1165   16896  22              
  200-299,9 23107 6885  1100   5426  21   1,3   26        
  300-499,9 87090 7684  5474   9982  18   1,5   31       43 
  500- 89796 8223  6621   6594  15             3 
  Alle 64574 7731  4082   8491  19   1,3   27       19 
Andre bygder                       
  200-299,9 90472 7489  2918        1,5   31        
  300-499,9 126633 7629  4905   7     1,6   32        
  500- 229783 7750  11116        1,7   36        
  Alle 120294 7583  4707   1849  25   1,5   32        
Nord-Norge                       
  100-199,9 10011 6247  480        1,4   31  24979  708   2 
  200-299,9 55920 7437  2286        1,2   26  12811  727   74 
  300-499,9 133545 7468  3821   203  22   1,4   30  5090  775    
  500- 195656 7264  8208   7062     1,3   29        
  Alle 100786 7366  3556   1337  22   1,4   29  10598  730   19 
Alle bruk                       
  35-49,9    221        1,1   21  1422  734   15004 
  50-99,9 4982 5228  322   2497  57   1,4   27  3025  763   3526 
  100-199,9 27057 6870  1219   3841  23   1,4   28  5269  724   2498 
  200-299,9 59787 7433  2251   3916  32   1,3   27  2551  759   1709 
  300-499,9 105137 7635  4651   4285  23   1,5   31  720  775   3086 
  500- 122240 7685  6042   5351  26   1,4   29       3167 
  Alle 76470 7549  3418   4118  26   1,4   29  1940  743   3019 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015