Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9    50   5257     1,1   25       4517 
  200-299,9 6859 7271  839   8432  36   1,2   22       6847 
  300-499,9 41362 7875  2151   3651  30   1,2   28       7503 
  500- 57478 8046  3390   6917  34   1,5   30       7339 
  Alle 33165 7952  1962   6399  33   1,3   28       7238 
Andre bygder                       
  100-199,9 18065 6704  1282   67  20   1,6   33  3099  702    
  200-299,9 34059 7790  2233   38     1,6   34  7571  748   4079 
  300-499,9 57456 7548  4537   775  20   1,5   33       6551 
  500- 135487 7563  7208   220     1,6   31       4011 
  Alle 62039 7522  3926   340  52   1,6   33  2242  734   3884 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 70988 7652  3849   7561  19             18486 
  200-299,9 122364 7766  4406   12664  30   1,8   37        
  300-499,9 200328 8326  7282   15625  18   1,3   24        
  500- 247190 7790  6579   17276  21   1,4   29        
  Alle 157048 8033  5415   12827  22   1,5   30       2087 
Andre bygder                       
  100-199,9 12545 7000  610   653  23   1,3   25        
  200-299,9 70137 7082  2358   2945  18   1,2   23        
  300-499,9 114123 6909  4804   6640  17   1,4   28        
  500- 158776 7285  9585   7126  22   1,5   29        
  Alle 87152 7078  4120   4359  20   1,4   27       2662 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,4   35  4043  653    
  50-99,9 2256 4934  99        1,2   20        
  100-199,9 50201 6906  2157   5773  35   1,2   21  7256  858   3715 
  200-299,9 104243 7981  2584   2706  78   1,4   28       9 
  300-499,9 137283 8000  6483   1983  36   1,5   31       2611 
  500- 283114 8278  10494        1,4   29        
  Alle 100021 7915  3773   2445  44   1,4   27  1829  824   1439 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 33179 7652  1730   5325  33   1,5   31        
  300-499,9 74233 7634  4881   9688  22   1,5   30        
  500- 130892 8276  8080   8236  21             3 
  Alle 74251 7839  4530   9247  22   1,5   31       1 
Andre bygder                       
  200-299,9 85920 7720  3493   1816  27   1,6   31        
  300-499,9 143315 7884  5109   3020  19   1,5   30        
  500- 199407 7710  10078        1,7   36        
  Alle 120406 7799  4957   2843  23   1,5   31        
Nord-Norge                       
  100-199,9 21890 6870  863        1,7   36  22439  694    
  200-299,9 46309 7589  2284        1,3   28  12541  753    
  300-499,9 113202 7406  3769   383  26   1,4   29  10466  679   128 
  500- 219047 7498  7949   5825     1,5   34        
  Alle 105667 7456  3898   1541  26   1,4   30  11105  708   41 
Alle bruk                       
  35-49,9       5146  185   1,4   35  1934  653   16196 
  50-99,9 1480 4934  145        1,3   25  3771  711    
  100-199,9 25854 6993  1254   4234  24   1,4   28  4966  753   2708 
  200-299,9 62554 7715  2380   3610  36   1,4   29  2662  751   1572 
  300-499,9 101748 7731  4660   4516  23   1,4   29  1277  679   2674 
  500- 145398 7775  6741   5358  25   1,5   31       3105 
  Alle 83629 7701  3745   4296  27   1,4   29  2027  731   2754