Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9    192   6349     1,3   25       4287 
  200-299,9 7898 7163  950   7061  33   0,9   14       6354 
  300-499,9 45313 7582  3264   3297  26   1,3   23       5342 
  500- 76976 7978  4775   7827  85   1,6   30       7772 
  Alle 39654 7820  2700   6222  34   1,4   25       6706 
Andre bygder                       
  100-199,9 18406 7245  1344   52  14   1,5   30  3146  678    
  200-299,9 25175 7684  2037   58     1,5   31  3171  879   3504 
  300-499,9 61796 7817  4566   2316  22   1,7   36  2200  697   6796 
  500- 126410 7455  6995   132     1,2   26       3402 
  Alle 60176 7570  3882   720  21   1,5   30  2026  753   3703 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 77772 7184  3888   8383  23   0,9   19       21401 
  200-299,9 163087 7660  4055   5593  22   1,5   32        
  300-499,9 176496 7718  7641   9436  18   1,3   24        
  500- 258507 7640  12609   51341  22   1,3   26        
  Alle 158344 7648  6468   15337  21   1,3   26       2378 
Andre bygder                       
  100-199,9 22163 7024  878   769  25   1,3   24        
  200-299,9 63608 7498  2145   3479  57   1,4   27        
  300-499,9 114844 7288  5401   8168  14   1,4   24        
  500- 180664 7505  10692   6250  16   1,5   30        
  Alle 95101 7408  4780   4750  21   1,4   27       3163 
Vestlandet                       
  35-49,9                 4515  782    
  50-99,9 2195 4632  284        1,4   23        
  100-199,9 45175 6928  2129   5859  39   1,3   24  6002  862   3718 
  200-299,9 100879 7849  2677   873  134   1,4   27       5 
  300-499,9 136693 8053  6492   2789  27   1,5   30       2384 
  500- 296399 8398  13137        1,4   29        
  Alle 103959 7973  4348   2245  40   1,4   27  1666  851   1443 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 27096 7571  730   6553  32   1,5   33        
  300-499,9 64490 7916  4549   13571  20   1,5   29       727 
  500- 123373 8731  8612   761  19             2 
  Alle 71515 8240  4581   9517  21   1,5   30       354 
Andre bygder                       
  100-199,9    4821   11520  29   1,2   24        
  200-299,9 71677 7807  3464        1,5   27        
  300-499,9 131816 7626  5140   3667  25   1,3   26        
  500- 228194 7941  11106        1,7   35        
  Alle 113835 7747  5354   2569  28   1,5   28        
Nord-Norge                       
  100-199,9 14735 6552  1405        1,5   34  23571  688    
  200-299,9 52145 7500  1745   7     1,1   23  8511  715   45 
  300-499,9 107955 7344  3346   527  24   1,3   27  16338  688    
  500- 221638 7476  8215   4634     1,5   34        
  Alle 111877 7421  4039   1526  24   1,3   28  11286  690   11 
Alle bruk                       
  35-49,9       3037  29        2052  782   19986 
  50-99,9 1280 4632  237        1,4   25  2930  658    
  100-199,9 26550 7076  1558   4506  27   1,3   26  4854  745   2826 
  200-299,9 58519 7692  2164   2545  36   1,4   28  1578  766   1722 
  300-499,9 97922 7690  4883   5022  21   1,4   28  2131  690   2403 
  500- 160908 7829  8181   6490  31   1,5   29       2849 
  Alle 85983 7714  4190   4458  26   1,4   28  1961  725   2739