Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9    97   9444     1,3   25        
  200-299,9 13380 7252  997   7116  36      1       7043 
  300-499,9 35957 7319  3633   5560  22   1,4   31       4827 
  500- 78211 7818  5919   6289  224   1,1   20       8072 
  Alle 40607 7653  3334   6735  36   1,3   25       6329 
Andre bygder                       
  100-199,9 15921 6863  1334   146  13   1,7   35  3386  712    
  200-299,9 22483 7585  1663   27     1,5   31  3450  859   4223 
  300-499,9 60399 7386  4336   4241  26   1,7   38  2152  673   6109 
  500- 148322 8108  7065   127     1,4   27       3216 
  Alle 63854 7782  3730   1341  23   1,5   32  2107  749   3651 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 89193 7359  4484   6043  21   1,1   22       16705 
  200-299,9 139754 8031  3863   7235  25   1,5   30        
  300-499,9 205322 7614  9430   8580  13   1,4   28        
  500- 322221 8195  12957   49059  24   1,3   29        
  Alle 175028 7890  7145   15602  21   1,4   29       2313 
Andre bygder                       
  100-199,9 17380 6698  846   1982  35   1,4   26        
  200-299,9 49339 7437  1582   3166  59   1,4   24       5702 
  300-499,9 105927 7688  5300   4998  20   1,4   25        
  500- 202990 8003  11871   5658  4   1,5   31        
  Alle 95504 7782  4991   3929  27   1,4   27       3879 
Vestlandet                       
  35-49,9                       
  50-99,9    61        1,2   19        
  100-199,9 38663 7101  1758   5461  31   1,1   19  7844  834   4859 
  200-299,9 89977 7453  2460   2499  75   1,4   26       5 
  300-499,9 129070 8343  5807   3372  27   1,4   28       1820 
  500- 320865 8635  14049        1,6   37        
  Alle 113214 8163  4641   2626  38   1,4   27  1482  834   1435 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 29148 7417  648        1,4   33        
  300-499,9 61285 8302  3985   16330  24   1,5   29       989 
  500- 162268 8192  6921   4449  14             2 
  Alle 82438 8173  4109   10415  20   1,5   30       455 
Andre bygder                       
  200-299,9 74347 7579  2924        1,4   30        
  300-499,9 145424 7986  5995   3038  21   1,3   25        
  500- 269504 8194  10377        1,7   35        
  Alle 133430 7971  5419   1784  18   1,4   30        
Nord-Norge                       
  100-199,9 25013 7325  1621        1,6   33  19374  634    
  200-299,9 49284 8020  1941   26     1,2   25  12087  681    
  300-499,9 112624 7579  3386   798  26   1,3   28  14211  655   64 
  500- 207137 7658  7804   3967     1,5   34        
  Alle 115386 7660  4204   1537  26   1,3   29  10455  656   19 
Alle bruk                       
  35-49,9       3965  38             14343 
  50-99,9    249        1,3   22  3326  648   2782 
  100-199,9 25173 7135  1395   4827  22   1,4   27  4841  723   2427 
  200-299,9 55447 7618  1976   2531  40   1,4   28  2036  724   2433 
  300-499,9 98010 7844  4956   5588  23   1,4   28  1894  659   2189 
  500- 179987 8098  8610   6313  27   1,5   31       2749 
  Alle 93110 7903  4418   4722  26   1,4   29  1876  697   2695