Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9 3627 7642  797   7844     1,6   33        
  200-299,9 4833 5951  713   6910  38   1,2   24       9957 
  300-499,9 28908 7542  2727   5017  23   1,1   22       6506 
  500- 77596 7906  4791   6075  212   1,2   23       10696 
  Alle 36098 7756  2656   6402  36   1,3   25       7919 
Andre bygder                       
  100-199,9 11565 6345  1490   74  13   1,6   33  3455  718    
  200-299,9 28810 8114  1611   22     1,5   31  5555  797   6762 
  300-499,9 57316 7547  3955   4291  30   1,5   33       5948 
  500- 140296 8085  7671   91     1,0   21       2844 
  Alle 61971 7873  3781   1248  27   1,5   30  2023  772   4124 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 89073 7292  3513   5488  26   1,4   30       15610 
  200-299,9 157030 7738  5947   128  19   1,6   34        
  300-499,9 198194 8139  7036   10704  22   1,6   31        
  500- 318604 7956  13530   38515  30   1,5   33        
  Alle 184151 7917  7258   13873  26   1,5   32       2195 
Andre bygder                       
  100-199,9 17921 6667  749        1,7   33       6151 
  200-299,9 53331 6879  2646   3841  64   1,6   31        
  300-499,9 84787 7844  3998   4130  26   1,6   31       4237 
  500- 186261 7826  13502   4733  13   1,6   31       12 
  Alle 87626 7646  5273   3358  35   1,6   31       3873 
Vestlandet                       
  35-49,9 3698 7825  107        0,9   10       14625 
  50-99,9    71        1,1   21        
  100-199,9 35327 6571  1749   6844  29   1,3   25  11405  676    
  200-299,9 80452 7617  2414   2423  73   1,4   26       15 
  300-499,9 131059 8272  5585   3026  29   1,5   29  2719  620   2273 
  500- 306796 8630  13253        1,7   38        
  Alle 110053 8162  4517   2704  40   1,4   28  2875  660   1488 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  200-299,9 17180 7716  1673        1,5   34        
  300-499,9 47673 8519  4408   19304  23   1,6   30        
  500- 166855 7986  9032   4935  14   1,5   25       2 
  Alle 82255 8071  5307   11805  19   1,5   29       1 
Andre bygder                       
  200-299,9 64032 7370  3022        1,5   31        
  300-499,9 117661 8192  6867   3440  28   1,2   22        
  500- 284461 8251  11258        1,4   26        
  Alle 129281 8090  6225   1815  19   1,5   28        
Nord-Norge                       
  100-199,9 25932 7468  1960        1,6   31  21594  624    
  200-299,9 46686 7832  2261        1,2   26  7570  729    
  300-499,9 115180 7543  3364   694  31   1,4   31  14709  696    
  500- 221814 7722  7851   511     1,4   31        
  Alle 123228 7675  4385   380  31   1,4   29  9576  674    
Alle bruk                       
  35-49,9 1849 7825  296   4360  31   0,9   10       18686 
  50-99,9 2630 7934  201        1,3   24  3104  636    
  100-199,9 23241 6850  1420   5238  20   1,5   30  5702  661   1724 
  200-299,9 52647 7566  2264   2034  43   1,4   29  1880  765   2813 
  300-499,9 88739 7978  4486   5585  26   1,5   30  2199  677   2941 
  500- 184386 8065  8912   5211  30   1,5   30       3154 
  Alle 91539 7920  4473   4415  28   1,5   30  2031  684   3058