Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1998
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  1998  1997

 

Landsdel            
Østlandet Antall 19 36   34   33 122 127
Agder Antall 6 4   15   4 29 29
Midt-Norge Antall 19 26   14   6 65 69
 

 

Hele landet Antall 44 66  63  43  216 225
        
Produksjonsgrunnlag          
Produktivt skogareal daa 423 662  1174  2710  1171 1157
Stående kubikkmasse m3/daa 5,5 6,9  8,0  7,9  7,6 7,7
Balansekvantum m3/år 75 137  283  722  283 284
Balansekvantum m3/daa 0,18 0,21  0,24  0,27  0,24 0,25
Driftsveglengde1) km 0,8 0,7  0,9  0,7  0,8 0,9
Takseringsår   1985 1987  1987  1987  1987 1986
Jordbruksareal daa 188 210  217  255  217 212
        
Avstand til gården          
Inntil innmarka % 45 47  41  40 44 46
< 1 km fra gården % 18 8  14  16  13 12
1-5 km fra gården % 27 24  25  23  25 23
>5 km fra gården % 7 18  19  19  16 16
 

 

Alle % 100 100  100  100  100 100
        
Teiger          
1 % 39 35  29  21  31 32
2-5 % 43 55  62  58  55 56
>5 % 16 11  10  21  13 12
 

 

Alle % 100 100  100  100  100 100
        
Aldersgruppe          
Under 30 år % 7   3  2  3 2
30-49 år % 39 47  56  53 49 51
50-59 år % 48 41  37  35 40 37
60-66 år % 7 9  5  7  7 8
Over 66 år %  3    2  1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100  100  100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015