Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2004
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2004  2003

 

Landsdel             
Østlandet Antall 13 23   34    27 97 97
Agder Antall 4 4   9    4 21 23
Midt-Norge Antall 21 18   14    7 60 63
 

 

Hele landet Antall 38 45  57   38 178 183
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 482 729  1215   2993 1315 1268
Stående kubikkmasse m3/daa 6,5 6,4  8,0   8,2 7,8 7,5
Balansekvantum m3/år 79 139  280   775 307 286
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,19  0,23   0,26 0,23 0,23
Driftsveglengde1) km 0,6 0,7  0,9   0,8 0,8 0,8
Takseringsår   1991 1993  1992   1993 1992 1991
Jordbruksareal daa 247 288  254   276 266 257
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 45 36  46   45 43 46
< 1 km fra gården % 21 13  11   8 13 13
1-5 km fra gården % 16 33  28   29 27 25
>5 km fra gården % 18 18  16   18 17 16
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 34 24  33   29 30 34
2-5 % 61 69  56   53 60 55
>5 % 5 7  11   18 10 10
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 3 2     3 2 2
30-49 år % 61 40  49   55 51 52
50-59 år % 26 49  40   24 36 37
60-66 år % 11 9  11   16 11 9
Over 66 år %       3 1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015