Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2005  2004

 

Landsdel             
Østlandet Antall 13 25   33    25 96 97
Agder Antall 3 4   7    4 18 21
Midt-Norge Antall 23 17   14    5 59 60
 

 

Hele landet Antall 39 46  54   34 173 178
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 473 769  1254   2852 1263 1315
Stående kubikkmasse m3/daa 6,3 6,4  8,0   8,4 7,8 7,8
Balansekvantum m3/år 76 141  277   738 286 307
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,18  0,22   0,26 0,23 0,23
Driftsveglengde1) km 0,7 0,8  0,9   0,8 0,8 0,8
Takseringsår   1992 1994  1993   1993 1993 1992
Jordbruksareal daa 251 288  250   288 268 266
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 49 37  43   44 43 43
< 1 km fra gården % 18 11  11   12 13 13
1-5 km fra gården % 15 37  26   29 27 27
>5 km fra gården % 18 15  20   15 17 17
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 36 24  30   29 29 30
2-5 % 62 67  57   53 60 60
>5 % 3 9  11   18 10 10
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %       3 1 2
30-49 år % 64 43  50   53 52 51
50-59 år % 23 46  43   24 35 36
60-66 år % 13 11  7   21 12 11
Over 66 år %         1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015