Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2006
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2006  2005

 

Landsdel             
Østlandet Antall 13 23   32    22 90 96
Agder Antall 1 4   7    3 15 18
Midt-Norge Antall 17 20   15    5 57 59
 

 

Hele landet Antall 31 47  54   30 162 173
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 487 766  1316   2939 1298 1263
Stående kubikkmasse m3/daa 5,9 6,5  7,6   8,0 7,5 7,8
Balansekvantum m3/år 76 143  278   724 283 286
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,19  0,21   0,25 0,22 0,23
Driftsveglengde1) km 0,7 0,8  0,9   0,8 0,8 0,8
Takseringsår   1994 1996  1995   1994 1995 1993
Jordbruksareal daa 249 302  266   286 277 268
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 45 36  46   40 42 43
< 1 km fra gården % 16 13  9   13 12 13
1-5 km fra gården % 19 34  30   33 30 27
>5 km fra gården % 16 17  15   13 15 17
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 26 21  28   30 26 29
2-5 % 71 70  57   50 62 60
>5 %  9  13   20 10 10
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 3      3 1 1
30-49 år % 71 40  48   60 52 52
50-59 år % 10 38  39   23 30 35
60-66 år % 16 21  13   13 16 12
Over 66 år %         
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015