Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2007
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2007  2006

 

Landsdel             
Østlandet Antall 10 25   32    23 90 90
Agder Antall  3   7    2 12 15
Midt-Norge Antall 17 20   13    3 53 57
 

 

Hele landet Antall 27 48  52   28 155 162
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 445 754  1303   2849 1263 1298
Stående kubikkmasse m3/daa 6,5 6,0  7,8   8,0 7,5 7,5
Balansekvantum m3/år 72 143  281   721 281 283
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,19  0,22   0,25 0,22 0,22
Driftsveglengde1) km 0,8 0,8  0,9   0,8 0,8 0,8
Takseringsår   1994 1997  1996   1997 1996 1995
Jordbruksareal daa 279 299  267   333 291 277
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 48 38  50   36 43 42
< 1 km fra gården % 11 10  12   18 12 12
1-5 km fra gården % 30 33  25   29 29 30
>5 km fra gården % 11 17  13   18 15 15
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 30 21  27   25 25 26
2-5 % 70 67  60   54 63 62
>5 %  10  13   21 12 10
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 4   2    1 1
30-49 år % 70 29  46   54 46 52
50-59 år % 11 46  37   29 34 30
60-66 år % 15 25  13   18 18 16
Over 66 år %    2    1 
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015