Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2008  2007

 

Landsdel             
Østlandet Antall 8 23   34    23 88 90
Agder Antall 1 2   7    1 11 12
Midt-Norge Antall 14 20   11    4 49 53
 

 

Hele landet Antall 23 45  52   28 148 155
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 464 695  1284   2868 1277 1263
Stående kubikkmasse m3/daa 6,1 6,5  7,4   7,9 7,4 7,5
Balansekvantum m3/år 69 143  279   710 287 281
Balansekvantum m3/daa 0,15 0,21  0,22   0,25 0,22 0,22
Driftsveglengde1) km 0,7 0,8  0,9   0,8 0,8 0,8
Takseringsår   1996 1998  1997   1999 1998 1996
Jordbruksareal daa 322 311  279   320 303 291
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 48 40  48   36 43 43
< 1 km fra gården % 9 4  12   14 9 12
1-5 km fra gården % 30 36  21   25 28 29
>5 km fra gården % 13 18  13   14 15 15
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 35 20  27   25 26 25
2-5 % 65 67  54   54 59 63
>5 %  11  13   14 11 12
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  2  2    1 1
30-49 år % 74 33  42   46 45 46
50-59 år % 13 47  37   46 38 34
60-66 år % 9 18  17   7 14 18
Over 66 år % 4   2    1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015