Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2009
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2009  2008

 

Landsdel             
Østlandet Antall 7 23   29    27 86 88
Agder Antall 2 2   5    2 11 11
Midt-Norge Antall 11 20   9    5 45 49
 

 

Hele landet Antall 20 45  43   34 142 148
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 383 645  1268   2718 1293 1277
Stående kubikkmasse m3/daa 5,9 6,9  7,4   8,2 7,6 7,4
Balansekvantum m3/år 67 143  282   724 313 287
Balansekvantum m3/daa 0,18 0,22  0,22   0,27 0,24 0,22
Driftsveglengde1) km 0,8 0,8  0,9   0,7 0,8 0,8
Takseringsår   1995 1999  1999   2000 1999 1998
Jordbruksareal daa 339 328  294   341 322 303
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 45 38  49   29 40 43
< 1 km fra gården % 15 4  12   15 11 9
1-5 km fra gården % 20 33  21   21 25 28
>5 km fra gården % 10 18  9   18 14 15
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 30 20  28   26 25 26
2-5 % 60 62  51   47 55 59
>5 %  11  12   12 10 11
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  2  2    1 1
30-49 år % 60 36  47   47 45 45
50-59 år % 25 44  35   41 38 38
60-66 år % 15 16  14   12 14 14
Over 66 år %  2  2    1 1
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015