Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2016
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2016  2015

 

Landsdel             
Østlandet Antall 14 29   27    27 97 95
Agder Antall     4    6 10 10
Midt-Norge Antall 10 9   10    5 34 33
 

 

Hele landet Antall 24 38  41   38 141 138
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 366 622  1521   3112 1511 1561
Stående kubikkmasse m3/daa 4,6 5,9  5,0   5,5 5,3 5,5
Balansekvantum m3/år 71 140  278   854 361 367
Balansekvantum m3/daa 0,19 0,23  0,18   0,27 0,24 0,24
Driftsveglengde1) km 0,6 0,6  0,7   0,5 0,6 0,6
Takseringsår   2003 2005  2004   2007 2005 2033
Jordbruksareal daa 408 391  413   439 413 400
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %         1
30-49 år % 42 32  34   45 38 41
50-59 år % 54 32  49   47 45 41
60-66 år %  32  10   8 13 14
Over 66 år % 4 5  7    4 4
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen