Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2017
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2017  2016

 

Landsdel             
Østlandet Antall 15 26   28    24 93 97
Agder Antall  1   4    3 8 10
Midt-Norge Antall 8 9   10    5 32 34
 

 

Hele landet Antall 23 36  42   32 133 141
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 356 638  1229   3273 1410 1511
Stående kubikkmasse m3/daa 5,2 5,4  6,5   5,0 5,5 5,3
Balansekvantum m3/år 70 141  280   917 359 361
Balansekvantum m3/daa 0,20 0,22  0,23   0,28 0,25 0,24
Driftsveglengde1) km 0,6 0,6  0,7   0,4 0,5 0,6
Takseringsår   2003 2005  2005   2009 2006 2005
Jordbruksareal daa 400 402  420   421 412 413
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %         
30-49 år % 30 25  36   44 34 38
50-59 år % 61 31  48   56 47 45
60-66 år % 4 33  12    14 13
Over 66 år % 4 11  5    5 4
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen