Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2018  2017

 

Landsdel             
Østlandet Antall 15 22   25    26 88 93
Agder Antall  1   4    3 8 8
Midt-Norge Antall 6 8   10    3 27 32
 

 

Hele landet Antall 21 31  39   32 123 133
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 487 619  1296   3255 1497 1410
Stående kubikkmasse m3/daa 3,4 5,4  6,6   4,7 5,3 5,5
Balansekvantum m3/år 61 138  278   913 371 359
Balansekvantum m3/daa 0,13 0,22  0,21   0,28 0,25 0,25
Driftsveglengde1) km 0,6 0,6  0,7   0,3 0,5 0,5
Takseringsår   2004 2006  2005   2010 2006 2006
Jordbruksareal daa 383 385  411   454 411 412
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  3     3 2 
30-49 år % 43 32  33   44 37 34
50-59 år % 52 29  46   41 41 47
60-66 år %  29  13   13 15 14
Over 66 år % 5 6  8    5 5
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen