Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2019
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2019  2018

 

Landsdel             
Østlandet Antall 20 20   20    27 87 88
Agder Antall 1 1   4    2 8 8
Midt-Norge Antall 10 6   8    2 26 27
 

 

Hele landet Antall 31 27  32   31 121 123
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 506 596  1233   3357 1449 1497
Stående kubikkmasse m3/daa 1,9 6,1  7,0   4,1 4,7 5,3
Balansekvantum m3/år 43 135  287   962 363 371
Balansekvantum m3/daa 0,08 0,23  0,23   0,29 0,25 0,25
Driftsveglengde1) km 0,6 0,3  0,7   0,2 0,4 0,5
Takseringsår   2005 2006  2005   2011 2007 2006
Jordbruksareal daa 382 349  425   445 402 411
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  4     6 2 2
30-49 år % 45 30  34   39 37 37
50-59 år % 45 30  41   39 39 41
60-66 år % 3 33  19   16 17 15
Over 66 år % 6 4  6    4 5
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen