Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2020  2019

 

Landsdel             
Østlandet Antall 19 17   19    28 83 87
Agder Antall  1   5    2 8 8
Midt-Norge Antall 7 5   7    3 22 26
 

 

Hele landet Antall 26 23  31   33 113 121
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 401 605  1392   3326 1569 1449
Stående kubikkmasse m3/daa 2,3 7,2  6,2   5,5 5,6 4,7
Balansekvantum m3/år 43 139  299   984 407 363
Balansekvantum m3/daa 0,11 0,23  0,21   0,30 0,26 0,25
Driftsveglengde1) km 0,7 0,3  0,7   0,2 0,3 0,4
Takseringsår   2006 2006  2006   2012 2008 2007
Jordbruksareal daa 395 342  440   456 414 402
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  4     6 3 2
30-49 år % 31 26  32   39 33 37
50-59 år % 58 30  39   33 40 39
60-66 år % 4 30  23   21 19 17
Over 66 år % 8 9  6    5 4
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen