Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2021  2020

 

Landsdel             
Østlandet Antall 17 13   17    29 76 83
Agder Antall  1   5    2 8 8
Midt-Norge Antall 7 4   7    2 20 22
 

 

Hele landet Antall 24 18  29   33 104 113
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 404 594  1352   3312 1624 1569
Stående kubikkmasse m3/daa 2,4 6,9  6,9   5,7 5,9 5,6
Balansekvantum m3/år 44 139  299   980 429 407
Balansekvantum m3/daa 0,11 0,23  0,22   0,30 0,26 0,26
Driftsveglengde1) km 0,7 0,4  0,7   0,2 0,3 0,3
Takseringsår   2007 2005  2007   2012 2008 2008
Jordbruksareal daa 416 354  430   430 413 414
         
Aldersgruppe           
Under 30 år %  6     6 3 3
30-49 år % 33 39  31   36 35 33
50-59 år % 54 28  34   39 39 40
60-66 år % 4 17  28   18 17 19
Over 66 år % 8 11  7    6 5
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen