Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1997
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1997  1996

 

Landsdel            
Østlandet %1) 159 153   88   82 95 82
Agder %1) 147 72   36   45 49 70
Midt-Norge %1) 98 55   87   61 73 75
 

 

Hele landet %1) 131 113  76  77  85 79
        
Salgsvirke          
Bartre          
Spesialtømmer % 1   1    1
Skurtømmer % 55 54  55  55  55 49
Sams virke % 1   1    1
Massevike % 36 42  40  42 41 45
 

 

I alt % 92 95  97  97  97 96
Annet virke          
Lauvtrevirke % 4 2  1  2  2 2
Ved til brensel % 1 2  2  1  1 2
Rotsalg % 4       
 

 

I alt % 8 5  3  3  3 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100  100  100 100
        
Driftsveglengde2) km 0,8 0,7  0,9  0,7  0,8 0,7
        
Terrengforhold          
Lett % 59 71  37  46  50 38
Middels % 36 24  56  43 42 50
Vanskelig % 5 5  7  8  7 12
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100
        
Transportutstyr          
Jordbrukstraktor % 77 52  70  41  54 72
Skogstraktor % 23 48  30  59  46 28
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100
        
Transportarbeid          
Egne transportmidler % 91 96  100  87  94 96
Leide transportmidler % 9 4    13  6 4
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015