Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1998
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1998  1997

 

Landsdel            
Østlandet %1) 135 95   103   79 89 95
Agder %1) 101 46   108   59 88 49
Midt-Norge %1) 58 53   75   51 60 73
 

 

Hele landet %1) 95 76  98  74  83 85
        
Salgsvirke          
Bartre          
Spesialtømmer % 1 1  1  1  1 
Skurtømmer % 65 53  54  49  52 55
Sams virke %  1      
Massevirke % 28 39  41  48 43 41
 

 

I alt % 95 94  96  98  97 97
        
Annet virke          
Lauvtrevirke %  3  1  1  1 2
Ved til brensel % 5 3  1  1  1 1
Rotsalg %    2    1 
 

 

I alt % 5 6  4  2  3 3
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100  100  100 100
        
Driftsveglengde2) km 0,6 0,6  0,8  0,7  0,7 0,8
        
Terrengforhold          
Lett % 55 23  38  52 43 50
Middels % 30 61  45  43 45 42
Vanskelig % 16 15  17  5  11 7
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100
        
Transportutstyr          
Jordbrukstraktor % 81 60  65  34  51 54
Skogstraktor % 19 40  35  66 49 46
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100
        
Transportarbeid          
Egne transportmidler % 98 94  95  84  91 94
Leide transportmidler % 2 6  5  16  9 6
 

 

I alt % 100 100  100  100  100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015