Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2003
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2003  2002

 

Landsdel             
Østlandet %1) 23 69   58    79 70 77
Agder %1) 81 11   39    56 47 69
Midt-Norge %1) 141 84   51    122 95 60
 

 

Hele landet %1) 99 68  53   82 73 72
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %    1     1
Skurtømmer % 50 52  49   52 51 53
Sams virke % 5 2  1   4 3 1
Massevirke % 39 40  42   40 40 41
 

 

I alt % 93 95  92   96 95 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %    5   1 1 1
Ved til brensel % 7 5  3   3 4 3
Rotsalg %         
 

 

I alt % 7 5  8   4 5 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,8 0,6  0,7   0,4 0,6 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 14 35  35   10 19 34
Middels % 48 60  49   90 74 62
Vanskelig % 38 5  15    7 4
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 40 51  36   16 28 29
Skogstraktor % 60 49  64   84 72 71
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportarbeid           
Egne transportmidler % 81 102  93   71 86 90
Leide transportmidler % 19 -2  7   29 14 10
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015