Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2005  2004

 

Landsdel             
Østlandet %1) 94 131   95    91 97 81
Agder %1) 90 42   31    16 27 33
Midt-Norge %1) 55 101   95    35 71 57
 

 

Hele landet %1) 71 112  86   73 82 69
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 2 3  4    2 1
Skurtømmer % 63 50  56   45 50 48
Sams virke % 3 1  2   13 7 1
Massevirke % 23 43  35   38 37 46
 

 

I alt % 91 97  97   96 96 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  2  1   3 2 1
Ved til brensel % 9 1  2   1 2 3
Rotsalg %         
 

 

I alt % 9 3  3   4 4 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,8 0,6  0,8   0,6 0,7 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 31 19  23   44 32 31
Middels % 66 81  61   51 60 64
Vanskelig % 3 1  16   5 8 4
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 98 34  19   14 25 26
Skogstraktor % 2 66  81   86 75 74
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015