Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2006
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2006  2005

 

Landsdel             
Østlandet %1) 186 83   143    51 88 97
Agder %1) 7 9   112    9 51 27
Midt-Norge %1) 129 121   55    58 81 71
 

 

Hele landet %1) 148 93  116   47 82 82
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 11   6   1 4 2
Skurtømmer % 41 49  45   50 47 50
Sams virke % 1 1  1   6 2 7
Massevirke % 42 47  43   42 43 37
 

 

I alt % 94 97  94   99 96 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 2 1  1    1 2
Ved til brensel % 3 2  1   1 1 2
Rotsalg %    4    2 
 

 

I alt % 6 3  6   1 4 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,5 0,6  0,6   1,1 0,8 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 9 29  36   45 35 32
Middels % 87 70  63   55 64 60
Vanskelig % 4 1  1    1 8
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 32 37  10   30 22 25
Skogstraktor % 68 63  90   70 78 75
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015