Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2007
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2007  2006

 

Landsdel             
Østlandet %1) 86 154   133    96 114 88
Agder %1)  8   44    76 53 51
Midt-Norge %1) 131 136   144    53 121 81
 

 

Hele landet %1) 115 137  123   89 109 82
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 2 10     1 3 4
Skurtømmer % 55 47  56   52 53 47
Sams virke % 2   1   3 2 2
Massevirke % 40 41  42   42 41 43
 

 

I alt % 100 98  99   98 99 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %    1   2 1 1
Ved til brensel %  2       1
Rotsalg %         2
 

 

I alt %  2  1   2 1 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,8 0,6  0,5   0,7 0,6 0,8
         
Terrengforhold           
Lett % 29 26  18   52 33 35
Middels % 68 69  82   48 66 64
Vanskelig % 3 4      1 1
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 34 18  7   13 13 22
Skogstraktor % 66 82  93   87 87 78
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015