Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2008  2007

 

Landsdel             
Østlandet %1) 50 64   135    104 109 114
Agder %1) 373 13   76    61 69 53
Midt-Norge %1) 226 93   142    146 137 121
 

 

Hele landet %1) 167 75  128   108 112 109
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %       2 1 3
Skurtømmer % 58 53  47   47 48 53
Sams virke %    2   2 2 2
Massevirke % 39 45  47   38 42 41
 

 

I alt % 96 99  96   88 93 99
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %    3   1 2 1
Ved til brensel % 3 1  1   1 1 
Rotsalg %       10 5 
 

 

I alt % 4 1  4   12 7 1
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 0,6  0,5   0,6 0,6 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 74 29  50   39 44 33
Middels % 22 60  50   50 50 66
Vanskelig % 4 10     11 6 1
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 26 33  12   14 16 13
Skogstraktor % 74 67  88   86 84 87
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015