Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2009
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2009  2008

 

Landsdel             
Østlandet %1) 227 18   60    70 64 109
Agder %1) 32 10   60    40 46 69
Midt-Norge %1) 54 35   85    77 64 137
 

 

Hele landet %1) 112 25  65   69 63 112
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %       1 1 1
Skurtømmer % 20 42  37   46 42 48
Sams virke %    4   1 2 2
Massevirke % 68 44  52   48 50 42
 

 

I alt % 88 86  93   95 94 93
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 11 13  4   1 3 2
Ved til brensel %  1  3   1 2 1
Rotsalg %       2 1 5
 

 

I alt % 12 14  7   5 6 7
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,7 0,9  0,5   0,6 0,7 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 71 47  57   27 39 44
Middels % 29 52  39   62 53 50
Vanskelig %  1  3   10 7 6
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 29 63  11   13 16 16
Skogstraktor % 71 37  89   87 84 84
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015