Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2010
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2010  2009

 

Landsdel             
Østlandet %1) 125 229   66    111 115 64
Agder %1)  12   42    54 48 46
Midt-Norge %1) 58 61   50    52 54 64
 

 

Hele landet %1) 80 161  59   97 95 63
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %       2 1 1
Skurtømmer % 59 42  43   44 44 42
Sams virke %  1  5   1 1 2
Massevirke % 38 53  46   46 47 50
 

 

I alt % 98 96  94   92 94 94
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  3  4    2 3
Ved til brensel % 2   3   1 1 2
Rotsalg %       7 4 1
 

 

I alt % 2 4  6   8 6 6
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,5 0,6  0,5   0,9 0,7 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 80 59  42   29 39 39
Middels % 20 40  55   66 58 53
Vanskelig %  2  3   4 3 7
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 62 13  21   7 12 16
Skogstraktor % 38 87  79   93 88 84
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015