Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2012
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2012  2011

 

Landsdel             
Østlandet %1) 207 83   92    115 108 101
Agder %1) 24 18   13    24 21 33
Midt-Norge %1) 198 61   72    152 114 77
 

 

Hele landet %1) 193 75  78   108 100 90
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 1      2 1 1
Skurtømmer % 59 39  46   41 42 41
Sams virke % 2 16  3    2 6
Massevirke % 37 38  41   44 43 46
 

 

I alt % 100 93  90   87 89 95
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  4  2   3 3 1
Ved til brensel %  2     1 1 1
Rotsalg %    8   9 8 2
 

 

I alt %  7  10   13 11 5
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,9 0,9  0,5   0,4 0,5 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 6 3  36   13 16 28
Middels % 94 97  63   87 83 72
Vanskelig %       1  
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 50 27  29   47 42 26
Skogstraktor % 50 73  71   53 58 74
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015