Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2015
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2015  2014

 

Landsdel             
Østlandet %1) 32 118   31    133 108 117
Agder %1)     398    89 163 119
Midt-Norge %1) 35 113   29    19 41 79
 

 

Hele landet %1) 34 117  70   118 104 111
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %  12  31   2 8 1
Skurtømmer % 25 40  26   56 50 50
Sams virke % 22 1  11   1 2 5
Massevirke % 46 42  28   39 38 39
 

 

I alt % 93 95  97   98 98 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %  1  2   2 2 3
Ved til brensel % 7 3  1    1 
Rotsalg %         1
 

 

I alt % 7 5  3   2 2 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 0,5  0,4   0,4 0,5 0,4
         
Terrengforhold           
Lett % 25 12  62   23 28 14
Middels % 75 79  37   76 70 85
Vanskelig %  9     2 2 1
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 85 25  75   2 17 7
Skogstraktor % 15 75  25   98 83 93
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning