Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2019
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2019  2018

 

Landsdel             
Østlandet %1) 800 111   231    116 151 127
Agder %1)  180   83    17 121 127
Midt-Norge %1) 186 279   18    3 76 56
 

 

Hele landet %1) 779 154  159   106 141 118
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 1      1 1 1
Skurtømmer % 55 38  49   58 54 57
Sams virke % 15 2  2    3 5
Massevirke % 27 59  39   39 39 33
 

 

I alt % 98 99  90   99 97 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 1 1     1 1 2
Ved til brensel % 1        
Rotsalg %    9    2 2
 

 

I alt % 2 1  10   1 3 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 0,9  0,5   0,3 0,6 0,4
         
Terrengforhold           
Lett % 38 38  9   1 13 16
Middels % 62 45  64   96 78 81
Vanskelig %  13  26   3 9 2
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 6 18  7   3 6 7
Skogstraktor % 94 82  93   97 94 93
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning