Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2020  2019

 

Landsdel             
Østlandet %1) 626 78   229    131 152 151
Agder %1)  78   168    41 104 121
Midt-Norge %1) 57 13   17    18 19 76
 

 

Hele landet %1) 449 62  174   121 135 141
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %  43  1   2 3 1
Skurtømmer % 35 13  46   50 47 54
Sams virke % 5   20   4 8 3
Massevirke % 57 39  26   39 37 39
 

 

I alt % 97 95  94   94 95 97
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 2 4  6   4 4 1
Ved til brensel % 1 1     2 1 
Rotsalg %         2
 

 

I alt % 3 5  6   6 5 3
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,4 0,3  0,4   0,4 0,4 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 41 60  38   25 31 13
Middels % 59 40  47   75 66 78
Vanskelig %    15    4 9
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 32 14  3   4 6 6
Skogstraktor % 68 86  97   96 94 94
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning