Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2021  2020

 

Landsdel             
Østlandet %1) 644 141   86    82 96 152
Agder %1)  177   416    32 224 104
Midt-Norge %1) 75 150   117    42 100 19
 

 

Hele landet %1) 452 145  150   79 105 135
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %    1     3
Skurtømmer % 48 62  58   63 60 47
Sams virke % 4 10  10   2 5 8
Massevirke % 46 27  30   33 33 37
 

 

I alt % 98 100  99   98 98 95
         
Annet virke           
Lauvtrevirke %       2 1 4
Ved til brensel % 2   1    1 1
Rotsalg %         
 

 

I alt % 2   1   2 2 5
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,3 0,2  0,8   0,5 0,5 0,4
         
Terrengforhold           
Lett % 32 28  33   11 20 31
Middels % 68 72  67   89 80 66
Vanskelig %         4
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 21 22  15   4 10 6
Skogstraktor % 79 78  85   96 90 94
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning