Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1997
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1997  1996

 

Arbeidstimer           

 

           
Jordbr.areal Jord/           

 

 skog           
Gruppe Gj.snitt             

 

           
-99 81  Bruk Antall 3 12  7   2 24 20
 Jord Timer 1887 1797  1527   1049 1667 1681
 Skog Timer 210 210  201   447 227 198
  

 

 I alt Timer 2097 2007  1727   1495 1894 1879
   
100-199 158  Bruk Antall 31 27  32   18 108 125
 Jord Timer 2047 2441  2179   1627 2115 2112
 Skog Timer 106 136  276   340 203 219
  

 

 I alt Timer 2153 2578  2455   1967 2318 2331
   
200-299 241  Bruk Antall 10 19  14   13 56 54
 Jord Timer 2271 2691  2224   1810 2295 2302
 Skog Timer 104 144  457   318 256 244
  

 

 I alt Timer 2375 2835  2681   2127 2550 2546
   
300- 414  Bruk Antall 3 10  14   10 37 36
 Jord Timer 2411 1837  2433   1661 2062 2098
 Skog Timer 100 70  155   338 177 194
  

 

 I alt Timer 2511 1906  2589   1999 2238 2292
   
I alt 212  Bruk Antall 47 68  67   43 225 235
 Jord Timer 2108 2308  2173   1663 2103 2117
 Skog Timer 112 142  281   338 214 219
  

 

 I alt Timer 2219 2450  2454   2001 2317 2336
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 47 32  86   172 72 84
Familiens arbeid Timer 126 148  311   445 236 225
  

 

I alt Timer 173 180  398   617 308 308
   
Arbeidstype  
Drift Timer 141 154  353   526 265 265
Skogkultur Timer 32 26  44   91 42 44
  

 

I alt Timer 173 180  398   617 308 308
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2 2  2   1 2 2
Herav eget arbeid, drift % 80 84  81   75 80 76

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015