Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1998
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  1998  1997

 

Arbeidstimer           

 

           
Jordbr.areal Jord/           

 

 skog           
Gruppe Gj.snitt             

 

           
-99 81  Bruk Antall 3 8  7   2 20 24
 Jord Timer 1733 1843  1421   1138 1608 1667
 Skog Timer 157 176  242   345 213 227
  

 

 I alt Timer 1890 2018  1663   1482 1821 1894
   
100-199 157  Bruk Antall 25 28  27   19 99 108
 Jord Timer 2331 2404  1982   1595 2115 2115
 Skog Timer 93 141  265   367 206 203
  

 

 I alt Timer 2424 2545  2248   1962 2321 2318
   
200-299 243  Bruk Antall 13 20  17   11 61 56
 Jord Timer 2240 2876  2178   1889 2368 2295
 Skog Timer 92 152  313   215 195 256
  

 

 I alt Timer 2332 3028  2491   2104 2563 2550
   
300- 411  Bruk Antall 3 10  12   11 36 37
 Jord Timer 2543 2141  2537   2007 2265 2062
 Skog Timer 117 49  98   328 156 177
  

 

 I alt Timer 2660 2189  2635   2335 2421 2238
   
I alt 217  Bruk Antall 44 66  63   43 216 225
 Jord Timer 2278 2439  2078   1754 2165 2103
 Skog Timer 99 135  244   317 195 214
  

 

 I alt Timer 2376 2574  2322   2071 2360 2317
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 42 31  75   118 58 72
Familiens arbeid Timer 99 143  272   356 198 234
  

 

I alt Timer 141 173  347   474 256 305
   
Arbeidstype  
Drift Timer 119 141  294   394 214 261
Skogkultur Timer 22 32  53   80 42 44
  

 

I alt Timer 141 173  347   474 256 305
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2 2  2   1 2 2
Herav eget arbeid, drift % 75 88  81   76 80 80

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015