Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2001  2000

 

Arbeidstimer            

 

            
Jordbr.areal Jord/            

 

 skog           
Gruppe Gj.snitt            

 

            
-99 74  Bruk Antall 4 3  3    3 13 16
 Jord Timer 1081 2272  822    1233 1331 1417
 Skog Timer 116 39  113    442 173 177
  

 

 I alt Timer 1197 2310  935    1674 1504 1594
   
100-199 156  Bruk Antall 21 20  25    11 77 83
 Jord Timer 2272 2400  1839    1683 2081 2106
 Skog Timer 126 118  114    150 123 135
  

 

 I alt Timer 2398 2518  1953    1832 2204 2240
   
200-299 245  Bruk Antall 19 13  18    13 63 57
 Jord Timer 2651 2726  2402    1899 2440 2484
 Skog Timer 91 146  176    196 148 156
  

 

 I alt Timer 2742 2872  2578    2096 2589 2640
   
300- 407  Bruk Antall 5 22  12    14 53 48
 Jord Timer 2520 2348  2497    1917 2284 2213
 Skog Timer 60 103  73    170 110 141
  

 

 I alt Timer 2580 2451  2570    2088 2394 2354
   
I alt 243  Bruk Antall 49 58  58    41 206 204
 Jord Timer 2347 2447  2098    1799 2196 2183
 Skog Timer 105 114  125    193 131 145
  

 

 I alt Timer 2452 2561  2222    1992 2326 2328
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 21 14  37    211 45 64
Familiens arbeid Timer 115 132  123    253 138 158
  

 

I alt Timer 136 146  161    464 183 223
   
Arbeidstype  
Drift Timer 124 116  141    333 150 194
Skogkultur Timer 11 30  20    132 32 28
  

 

I alt Timer 136 146  161    464 183 223
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2 1  2    1 1 1
Herav eget arbeid, drift % 88 93  78    68 81 73

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015