Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2003
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2003  2002

 

Familiens arbeidstimer            

 

            
Jordbr.areal Jord/            

 

 skog            
Gruppe Gj.snitt              

 

            
-99 76  Bruk Antall  2  3    3 8 10
 Jord Timer  2439  1817    812 1595 1349
 Skog Timer  31  14    158 72 79
  

 

 I alt Timer  2469  1831    970 1668 1428
   
100-199 161  Bruk Antall 14 17  22    14 67 74
 Jord Timer 2090 2208  1622    1470 1837 1937
 Skog Timer 85 88  117    238 128 127
  

 

 I alt Timer 2175 2297  1739    1708 1965 2064
   
200-299 251  Bruk Antall 15 19  14    8 56 61
 Jord Timer 2326 2399  2314    2105 2316 2406
 Skog Timer 52 79  67    125 75 156
  

 

 I alt Timer 2378 2477  2381    2229 2391 2562
   
300- 413  Bruk Antall 8 18  15    11 52 52
 Jord Timer 2685 2413  2544    2188 2445 2385
 Skog Timer 55 75  84    126 85 101
  

 

 I alt Timer 2740 2488  2629    2314 2531 2486
   
I alt 257  Bruk Antall 37 56  54    36 183 197
 Jord Timer 2314 2347  2069    1776 2146 2170
 Skog Timer 65 79  89    172 97 127
  

 

 I alt Timer 2379 2426  2158    1947 2243 2297
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 36 8  36    44 27 22
Familiens arbeid Timer 72 91  116    192 104 146
  

 

I alt Timer 107 99  153    235 131 168
   
Arbeidstype  
Drift Timer 99 85  137    225 118 138
Skogkultur Timer 8 15  16    10 13 30
  

 

I alt Timer 107 99  153    235 131 168
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2,1 1,7  2,3    1,1 1,7 1,5
Herav eget arbeid, drift % 65 94  78    85 81 89

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015