Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2004
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2004  2003

 

Familiens arbeidstimer            

 

            
Jordbr.areal Jord/            

 

 skog            
Gruppe Gj.snitt              

 

            
-99 79  Bruk Antall  1  3    2 6 8
 Jord Timer  1400  1601    615 1239 1595
 Skog Timer  45  42    385 157 72
  

 

 I alt Timer  1445  1643    1000 1396 1668
   
100-199 156  Bruk Antall 10 13  19    13 55 67
 Jord Timer 2017 2425  1626    1372 1826 1837
 Skog Timer 67 72  92    237 117 128
  

 

 I alt Timer 2085 2498  1718    1609 1943 1965
   
200-299 250  Bruk Antall 19 14  19    11 63 56
 Jord Timer 2168 2321  2167    1943 2163 2316
 Skog Timer 85 88  82    197 104 75
  

 

 I alt Timer 2254 2409  2249    2140 2267 2391
   
300- 417  Bruk Antall 9 17  16    12 54 52
 Jord Timer 2455 2432  2190    2196 2311 2445
 Skog Timer 53 73  85    206 103 85
  

 

 I alt Timer 2508 2505  2275    2402 2414 2531
   
I alt 266  Bruk Antall 38 45  57    38 178 183
 Jord Timer 2197 2372  1963    1758 2073 2146
 Skog Timer 73 77  84    224 110 97
  

 

 I alt Timer 2269 2449  2047    1981 2182 2243
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 28 15  21    60 26 27
Familiens arbeid Timer 78 83  98    335 119 104
  

 

I alt Timer 106 97  119    395 145 131
   
Arbeidstype  
Drift Timer 92 87  117    362 133 118
Skogkultur Timer 14 10  3    33 12 13
  

 

I alt Timer 106 97  119    395 145 131
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2,5 2,0  2,3    1,7 2,0 1,7
Herav eget arbeid, drift % 77 84  82    84 82 81

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015