Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2005
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2005  2004

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 81  Bruk Antall             5 6
 Jord Timer             1326 1239
 Skog Timer             96 157
  

 

 I alt Timer             1422 1396
   
100-199 157  Bruk Antall 9 16  23    12 60 55
 Jord Timer 1996 2255  1444    1502 1755 1826
 Skog Timer 67 80  88    197 105 117
  

 

 I alt Timer 2063 2335  1532    1699 1859 1943
   
200-299 251  Bruk Antall 19 14  14    9 56 63
 Jord Timer 2076 2496  2369    1199 2113 2163
 Skog Timer 91 67  65    230 101 104
  

 

 I alt Timer 2167 2563  2434    1429 2214 2267
   
300- 432  Bruk Antall 10 15  15    12 52 54
 Jord Timer 2378 2245  2193    2097 2221 2311
 Skog Timer 55 78  84    147 91 103
  

 

 I alt Timer 2433 2323  2277    2244 2313 2414
   
I alt 268  Bruk Antall 39 46  54    34 173 178
 Jord Timer 2099 2307  1903    1619 1999 2073
 Skog Timer 74 74  79    194 99 110
  

 

 I alt Timer 2173 2381  1982    1813 2098 2182
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 25 16  25    53 26 26
Familiens arbeid Timer 77 77  79    335 108 119
  

 

I alt Timer 103 93  104    388 134 145
   
Arbeidstype  
Drift Timer 91 80  88    297 111 133
Skogkultur Timer 12 13  16    91 23 12
  

 

I alt Timer 103 93  104    388 134 145
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2,1 1,5  1,3    1,3 1,5 2,0
Herav eget arbeid, drift % 81 81  76    99 85 82

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015