Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2006
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2006  2005

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 73  Bruk Antall             4 5
 Jord Timer             1024 1326
 Skog Timer             84 96
  

 

 I alt Timer             1108 1422
   
100-199 156  Bruk Antall 8 14  18    10 50 60
 Jord Timer 2308 2506  1134    1704 1820 1755
 Skog Timer 80 105  89    164 107 105
  

 

 I alt Timer 2388 2611  1223    1868 1927 1859
   
200-299 248  Bruk Antall 11 14  19    9 53 56
 Jord Timer 1993 2348  2294    1213 2062 2113
 Skog Timer 109 63  60    242 102 101
  

 

 I alt Timer 2102 2410  2355    1456 2164 2214
   
300- 429  Bruk Antall 10 19  16    10 55 52
 Jord Timer 2358 2480  2365    1864 2312 2221
 Skog Timer 63 74  70    165 87 91
  

 

 I alt Timer 2421 2554  2435    2029 2399 2313
   
I alt 277  Bruk Antall 31 47  54    30 162 173
 Jord Timer 2131 2448  1900    1595 2047 1999
 Skog Timer 80 80  72    192 98 99
  

 

 I alt Timer 2212 2528  1972    1787 2145 2098
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 23 6  22    71 24 26
Familiens arbeid Timer 75 74  92    289 110 108
  

 

I alt Timer 99 80  114    360 134 134
   
Arbeidstype  
Drift Timer 75 62  93    301 108 111
Skogkultur Timer 24 17  21    59 26 23
  

 

I alt Timer 99 80  114    360 134 134
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 1,6 1,7  1,1    1,4 1,4 1,5
Herav eget arbeid, drift % 94 91  81    85 86 85

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015