Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2008  2007

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 50  Bruk Antall             3 6
 Jord Timer             810 1180
 Skog Timer             20 18
  

 

 I alt Timer             830 1199
   
100-199 160  Bruk Antall 3 11  15    6 35 41
 Jord Timer 2681 2274  1318    1532 1772 1894
 Skog Timer 87 89  109    175 112 104
  

 

 I alt Timer 2768 2363  1428    1707 1884 1998
   
200-299 244  Bruk Antall 8 14  15    9 46 51
 Jord Timer 1474 2317  1946    1254 1842 1939
 Skog Timer 19 30  45    243 75 70
  

 

 I alt Timer 1493 2347  1992    1497 1916 2009
   
300- 435  Bruk Antall 11 19  21    13 64 57
 Jord Timer 2228 2339  2395    1555 2179 2207
 Skog Timer 60 79  59    104 74 82
  

 

 I alt Timer 2288 2417  2454    1659 2253 2288
   
I alt 303  Bruk Antall 23 45  52    28 148 155
 Jord Timer 1954 2289  1923    1454 1950 1996
 Skog Timer 47 64  69    164 82 81
  

 

 I alt Timer 2001 2353  1992    1617 2032 2078
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 4 8  14    13 10 10
Familiens arbeid Timer 40 81  70    339 94 103
  

 

I alt Timer 44 90  84    352 103 113
   
Arbeidstype  
Drift Timer 27 61  63    295 77 89
Skogkultur Timer 16 28  22    57 26 24
  

 

I alt Timer 44 90  84    352 103 113
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 1,2 1,2  1,1    1,6 1,3 1,4
Herav eget arbeid, drift % 97 91  94    96 94 92

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015