Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2009
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2009  2008

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 97  Bruk Antall             3 3
 Jord Timer             671 810
 Skog Timer             15 20
  

 

 I alt Timer             686 830
   
100-199 160  Bruk Antall 4 10  9    8 31 35
 Jord Timer 2843 2295  1179    1321 1790 1772
 Skog Timer 49 44  110    135 87 112
  

 

 I alt Timer 2891 2339  1289    1456 1878 1884
   
200-299 243  Bruk Antall 7 12  13    8 40 46
 Jord Timer 1319 2463  1972    1368 1884 1842
 Skog Timer 22 24  66    266 86 75
  

 

 I alt Timer 1341 2487  2038    1635 1970 1916
   
300- 453  Bruk Antall 9 23  18    18 68 64
 Jord Timer 2553 2296  2290    1443 2103 2179
 Skog Timer 40 57  31    101 60 74
  

 

 I alt Timer 2593 2353  2321    1544 2162 2253
   
I alt 322  Bruk Antall 20 45  43    34 142 148
 Jord Timer 2179 2340  1848    1397 1943 1950
 Skog Timer 36 45  57    148 72 82
  

 

 I alt Timer 2214 2385  1905    1545 2015 2032
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer 14 2  6    9 6 10
Familiens arbeid Timer 47 48  54    198 71 94
  

 

I alt Timer 60 50  60    207 76 103
   
Arbeidstype  
Drift Timer 50 40  33    133 53 77
Skogkultur Timer 10 10  27    74 24 26
  

 

I alt Timer 60 50  60    207 76 103
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3 2,0 1,5  1,6    2,0 1,7 1,3
Herav eget arbeid, drift % 73 100  83    97 92 94

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015