Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2012
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2012  2011

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 89  Bruk Antall             3 3
 Jord Timer             1681 1733
 Skog Timer             50 41
  

 

 I alt Timer             1731 1774
   
100-199 163  Bruk Antall 3 9  11    8 31 31
 Jord Timer 1557 1891  1373    1093 1469 1567
 Skog Timer 70 27  54    273 104 88
  

 

 I alt Timer 1627 1918  1427    1366 1573 1655
   
200-299 253  Bruk Antall 8 11  10    10 39 36
 Jord Timer 2088 2137  1954    1855 2008 2018
 Skog Timer 36 33  80    203 89 96
  

 

 I alt Timer 2124 2170  2035    2058 2097 2114
   
300- 482  Bruk Antall 10 19  21    19 69 69
 Jord Timer 2285 2221  2592    1565 2162 2184
 Skog Timer 40 42  59    97 62 58
  

 

 I alt Timer 2325 2263  2651    1662 2224 2242
   
I alt 341  Bruk Antall 21 39  44    38 142 139
 Jord Timer 2106 2121  2090    1557 1958 1994
 Skog Timer 43 36  62    160 79 74
  

 

 I alt Timer 2149 2157  2152    1718 2037 2068
   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015