Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2013
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2013  2012

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 84  Bruk Antall             2 3
 Jord Timer             1376 1681
 Skog Timer             34 50
  

 

 I alt Timer             1409 1731
   
100-199 158  Bruk Antall 2 8  9    8 27 31
 Jord Timer 1263 1873  923    1093 1280 1469
 Skog Timer 63 31  40    259 104 104
  

 

 I alt Timer 1325 1904  963    1352 1384 1573
   
200-299 246  Bruk Antall 6 9  12    9 36 39
 Jord Timer 2308 2052  2173    1415 1976 2008
 Skog Timer 70 62  62    162 88 89
  

 

 I alt Timer 2378 2115  2235    1577 2064 2097
   
300- 523  Bruk Antall 12 23  23    18 76 69
 Jord Timer 2452 2143  2626    1712 2236 2162
 Skog Timer 21 46  70    79 57 62
  

 

 I alt Timer 2473 2189  2695    1791 2293 2224
   
I alt 376  Bruk Antall 20 40  45    36 141 142
 Jord Timer 2290 2069  2118    1513 1974 1958
 Skog Timer 40 47  61    139 74 79
  

 

 I alt Timer 2330 2115  2179    1652 2048 2037
   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015