Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2016
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2016  2015

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 57  Bruk Antall             1 2
 Jord Timer             1250 628
 Skog Timer             320 271
  

 

 I alt Timer             1570 899
   
100-199 164  Bruk Antall 3 7  7    3 20 21
 Jord Timer 968 1458  973    937 1137 1084
 Skog Timer 22 80  17    293 81 105
  

 

 I alt Timer 990 1538  991    1230 1218 1189
   
200-299 250  Bruk Antall 6 10  8    11 35 36
 Jord Timer 1589 1856  2227    1126 1666 1763
 Skog Timer 53 31  48    106 62 57
  

 

 I alt Timer 1643 1887  2276    1232 1728 1819
   
300- 544  Bruk Antall 15 21  26    23 85 79
 Jord Timer 2385 1878  2099    1628 1968 2088
 Skog Timer 27 49  36    113 58 52
  

 

 I alt Timer 2412 1927  2135    1741 2026 2140
   
I alt 413  Bruk Antall 24 38  41    38 141 138
 Jord Timer 2009 1795  1932    1418 1770 1829
 Skog Timer 33 50  35    131 64 64
  

 

 I alt Timer 2042 1845  1967    1549 1834 1894