Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2017
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2017  2016

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 59  Bruk Antall             2 1
 Jord Timer             1102 1250
 Skog Timer             163 320
  

 

 I alt Timer             1265 1570
   
100-199 158  Bruk Antall 2 5  6    2 15 20
 Jord Timer 1193 1543  984    1000 1200 1137
 Skog Timer 18 72  20    385 86 81
  

 

 I alt Timer 1210 1616  1004    1385 1286 1218
   
200-299 250  Bruk Antall 6 10  10    10 36 35
 Jord Timer 1510 1397  2209    1098 1558 1666
 Skog Timer 52 34  65    119 69 62
  

 

 I alt Timer 1561 1431  2274    1217 1627 1728
   
300- 541  Bruk Antall 14 21  26    19 80 85
 Jord Timer 2312 1967  2068    1698 1996 1968
 Skog Timer 20 43  36    62 41 58
  

 

 I alt Timer 2332 2010  2104    1760 2038 2026
   
I alt 412  Bruk Antall 23 36  42    32 133 141
 Jord Timer 1948 1750  1946    1451 1774 1770
 Skog Timer 27 45  41    108 56 64
  

 

 I alt Timer 1975 1794  1987    1560 1830 1834