Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2019
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2019  2018

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 76  Bruk Antall             3 2
 Jord Timer             922 1123
 Skog Timer             105 168
  

 

 I alt Timer             1026 1291
   
100-199 155  Bruk Antall 6 6  5    2 19 16
 Jord Timer 751 1240  533    970 871 1059
 Skog Timer 8 39  64    63 38 82
  

 

 I alt Timer 759 1279  597    1033 909 1141
   
200-299 245  Bruk Antall 8 8  8    6 30 32
 Jord Timer 1194 1594  2236    1477 1635 1582
 Skog Timer 63 18  81    93 62 59
  

 

 I alt Timer 1256 1612  2317    1570 1697 1641
   
300- 552  Bruk Antall 15 13  19    22 69 73
 Jord Timer 1967 1831  2379    1389 1871 1945
 Skog Timer 20 45  35    52 39 35
  

 

 I alt Timer 1987 1876  2414    1441 1909 1980
   
I alt 402  Bruk Antall 31 27  32    31 121 123
 Jord Timer 1456 1629  2055    1373 1632 1722
 Skog Timer 28 36  51    68 46 49
  

 

 I alt Timer 1484 1665  2106    1441 1678 1771