Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2020  2019

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 76  Bruk Antall             3 3
 Jord Timer             1031 922
 Skog Timer             98 105
  

 

 I alt Timer             1129 1026
   
100-199 155  Bruk Antall 4 4  4    2 14 19
 Jord Timer 541 1113  620    1025 796 871
 Skog Timer 18 14  57    350 75 38
  

 

 I alt Timer 558 1127  677    1375 871 909
   
200-299 246  Bruk Antall 7 9  9    6 31 30
 Jord Timer 1510 1644  1612    1518 1580 1635
 Skog Timer 104 13  72    147 77 62
  

 

 I alt Timer 1614 1657  1684    1665 1657 1697
   
300- 566  Bruk Antall 13 10  18    24 65 69
 Jord Timer 1761 1876  2231    1465 1800 1871
 Skog Timer 30 29  41    52 41 39
  

 

 I alt Timer 1791 1906  2272    1518 1841 1909
   
I alt 414  Bruk Antall 26 23  31    33 113 121
 Jord Timer 1437 1653  1844    1445 1595 1632
 Skog Timer 48 20  52    93 57 46
  

 

 I alt Timer 1485 1673  1896    1538 1651 1678