Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2021  2020

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 80  Bruk Antall             4 3
 Jord Timer             885 1031
 Skog Timer             147 98
  

 

 I alt Timer             1032 1129
   
100-199 156  Bruk Antall 3 2  4    2 11 14
 Jord Timer 488 943  597    1600 812 796
 Skog Timer 20 18  40    15 26 75
  

 

 I alt Timer 508 960  636    1615 838 871
   
200-299 246  Bruk Antall 6 6  8    7 27 31
 Jord Timer 1356 1562  1839    1092 1476 1580
 Skog Timer 138 30  59    128 88 77
  

 

 I alt Timer 1495 1591  1898    1219 1564 1657
   
300- 553  Bruk Antall 13 10  17    22 62 65
 Jord Timer 1706 1703  1986    1358 1659 1800
 Skog Timer 31 41  75    64 56 41
  

 

 I alt Timer 1737 1743  2061    1422 1715 1841
   
I alt 413  Bruk Antall 24 18  29    33 104 113
 Jord Timer 1389 1571  1754    1294 1492 1595
 Skog Timer 56 35  66    87 65 57
  

 

 I alt Timer 1445 1606  1819    1381 1557 1651