Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2001  2000

 

Skoger Antall 49 58  58    41 206 204
Solgt og brukt virke m3 104 189  163    729 269 217
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 30942 55516  50247    233306 83573 67439
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 3818 4218  4358    3612 4042 3739
Driftstilskott NOK    466    1530 436 416
Andre inntekter NOK 400 1497  3306    11130 3662 3012
 

 

Produksjonsinntekter NOK 35160 61231  58377    249577 91712 74605
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 6896 17424  16478    82080 27522 19778
Trekkraft fra jordbruket NOK 4648 3974  3982    8248 4987 5415
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 2000 3249  3304    7620 3837 3654
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 104 2030  1689    3844 1837 1732
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 873 1660  1496    6266 2343 1983
Administrasjon/diverse trekk NOK 2531 3358  4271    10260 4792 4877
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 1622 3117  2741    6442 3317 3353
Avskrivninger veger NOK 230 334  1234    2175 929 882
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 18905 35145  35194    126935 49565 41672
Skogkultur (netto) NOK 1044 2049  1564    12164 3686 2903
 

 

Driftsoverskott NOK 15211 24037  21619    110479 38461 30030
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 336 316  337    327 327 328
Andre inntekter NOK/m3 4 8  23    17 15 16
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 338 324  359    342 341 344
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 182 186  217    174 184 192
Skogkultur (netto) NOK/m3 10 11  10    17 14 13
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 192 197  226    191 198 206
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 146 127  133    152 143 139
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3 780 467  527    477 507 527
Skurtømmer NOK/m3 383 381  388    405 396 392
Sams virke NOK/m3  263  325    162 274 315
Massevirke NOK/m3 244 242  247    241 242 237
Bartrevirke i alt NOK/m3 337 314  333    327 326 328
Lauvtrevirke NOK/m3 216 550  153    266 229 294
Ved til brensel NOK/m3 375 259  444    422 363 416
Rotsalg NOK/m3          
Salgsvirke i alt NOK/m3 334 313  335    327 326 329
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 349 371  359    327 353 325
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 38 25  29    13 22 27
Leid arbeid og utstyr % 23 37  33    56 43 35
Trekkraft fra jordbruket % 15 8  8    6 8 9
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 7 7  7    5 6 6
Vedlikehold anlegg, veger %  4  3    3 3 3
Salgsutgifter, diverse trekk % 3 4  3    4 4 3
Administrasjon/diverse trekk % 8 7  9    7 8 9
Avskrivninger % 6 7  8    6 7 7
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015